Kastellet Vel har en avtale med Get der man får dekket…

Parabolantenne

Det ble gjort vedtak om dette på generalforsamlingen i 2012. Vi har et godt utvalg kanaler via fellesanlegget, så det store behovet kan det neppe være. Om noen skulle ønske egen parabolantenne må denne, i følge vedtaket, settes opp på veggen inne i atriet (ikke på taket). Dette vil uansett ikke gi noen «rabatt på velavgiften.