For beboerne bør biler fortrinnsvis parkeres i garasje, og bil nr. 2, 3 osv. må parkeres utenfor eget hus uten at det er til hinder for andre.

Det er ikke mulighet for flere egne biloppstillingsplasser enn egen garasje og ved eget hus.

Parkering på gjesteparkeringsplasser

Det er begrenset parkering for gjester, spesielt i Gamle Strømsvei. Disse få plassene er tiltenkt besøkende. Vi må unngå fast parkering på gjesteplassene. Parkering på disse plassene en og annen gang for kortere tid er neppe noe problem, men ikke fast parkering.

Parkerte biler på gjesteplassene kan skape problemer for de som skal brøyte området etter snøfall, og kan være til hinder for utrykningskjøretøy (brann, ambulanse) i påkommende tilfeller.