Info om Hagen…

Trær og busker

Påse at høyde på trær og busker ikke sjenerer naboer. Sørg for å følge med og fjerne røtter som ødelegger asfalten. Reparasjon av påførte skader på asfalten vil bli belastet huseier.