Ved kjøp av elbil må egen kontakt monteres og den må være tilknyttet egen bolig, ev. må egen kurs settes opp i egen garasje. Garasjeanleggets strøm går på fellesregningen og kan ikke benyttes. Huseier må sjekke at det er strømkapasitet både i huset/ev. til garasjene for anskaffelse av elbil (det kan nok være et problem i flere rekker). Kostnad for nytt opplegg påhviler den enkelte huseier.

Det ble på generalforsamlingen 2020 orientert om dagens strømforsyningskapasitet, spesielt knyttet til utvikling av ladebehov for elbiler. Ny lov vil pålegge styret om utredning og tilrettelegging for ladning av elbiler i felles garasjeanlegg. Det er ønskelig at styret ber Hafslund Nett om en kapasitetsvurdering for General Laakes vei og Gamle Strømsvei.